Новини

Трансформація сектору небанківських фінансових установ

Трансформація сектору небанківських фінансових установ триває, більшість сегментів ринку зберігають прибутковість – Огляд небанківського фінсектору

У І кварталі 2021 року майже всі сегменти небанківського фінансового ринку наростили обсяги операцій порівняно з I кварталом 2020 року. Зниження в річному вимірі спостерігалося лише за операціями факторингу. Більшість сегментів ринку залишаються високоприбутковими.

Продовжилася трансформація ринку небанківських фінансових послуг, переважно шляхом добровільного виходу з ринку низки неактивних фінансових компаній. Національний банк, спираючись на оновлену регуляторну базу, застосував заходи впливу до порушників регуляторних вимог.

Очікуване оновлення законодавства з регулювання небанківського фінансового ринку сприятиме подальшому розвитку сектору, підвищенню його прозорості та платоспроможності, належному управлінню ризиками та захисту прав споживачів.

Незважаючи на низьку операційну ефективність кредитні спілки отримали прибуток у І кварталі внаслідок скорочення відрахувань до резервів кредитних збитків, а також завдяки зниженню співвідношення операційних витрат до операційних доходів. Зростання операційних доходів було обумовлено збільшенням процентного спреду.

За рахунок прибутку власний капітал незначно збільшився. Обсяг депозитів залишався майже незмінним. Водночас у структурі фондування далі знижувалася частка додаткових пайових внесків.

Страхові компанії

У I кварталі активи страховиків зменшилися на 1% порівняно з попереднім кварталом. Валові страхові премії незначно знизилися переважно через сезонне зменшення надходжень від страхування в корпоративному секторі та від страхування життя. Водночас у річному вимірі обсяг премій у сегментах ризикового страхування й страхування життя зріс на 6%.

Прибутковість сегменту страхування життя в I кварталі зберіглася, водночас показники рентабельності знизилися порівняно з І кварталом 2020 року через зростання адміністративних витрат. Ризикові страховики показали близькі до нуля прибутки та рентабельність. На операційну ефективність ризикових страховиків негативно впливає надмірна частка операційних витрат – близько 70% чистих страхових премій. Приведені до річного виміру коефіцієнти збитковості за квартал майже не змінилися та становлять 47% для обов’язкових та 41% для добровільних видів страхування.