Новини

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг Відповідно до частини другої статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Кожен споживач фінансових послуг ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» має право звернутися до неї, як надавача фінансових послуг, а Компанія зобов’язана розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих Компанією фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю Компанії.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

У випадку наявності скарг на дії Компанії або її працівників, Ви можете надіслати відповідне звернення:

- до Компанії на адресу: 02152, Україна, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В, офіс А304, контактний телефон – 044 337 01 60, адреса електронної пошти особи: office@skphp.com.ua, і воно буде уважно розглянуте керівництвом. Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

- до Національного банку України:
Телефон: 0 800 505 240
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

У випадку відсутності об’єктивного рішення Клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Чинним законодавством України не передбачено наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються для споживачів фінансових послуг від небанківських фінансових установ.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: Телефон: 0 800 505 240
Офіційний сайт: bank.gov.ua
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів:
Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Антоновича, 174

Інформація для споживачів фінансових послуг.

Особа яка надає фінансові послуги:

найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»
місцезнаходження: 02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В, офіс А304,
контактний телефон: 044 337 01 60
адреса електронної пошти: office@skphp.com.ua
адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 02152, Україна, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В, офіс А304

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

Дата державної реєстрації: 20.04.2011 р.
Дата запису: 20.04.2011 р.
Номер запису: 1 065 102 0000 014665

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ:

Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва: 02.06.2011 № 314
Реєстраційний номер: 11102625
Серія та номер свідоцтва: СТ № 592
Дата видачі свідоцтва: 02.06.2011

Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги:

Інші види страхування, крім страхування життя

Інформація про фінансову послугу:

загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, визначається на підставі Правил страхування, та Заяви Страхувальника

Інформація про договір про надання фінансових послуг:

клієнт-страхувальник має право на відмову від договору про надання фінансових послуг;

строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору зазначаються в договорі;

договір страхування може бути укладено на любий термін відповідно до заяви Страхувальника;

клієнт-страхувальник має право розірвати чи припинити договір та право дострокового виконання договору, в порядку, визначеному Правилами страхування, на підставі яких укладається договір страхування;

внесення змін та доповнень до договору допускається за взаємною згодою сторін, в порядку, визначеному Правилами страхування на підставі яких укладається договір страхування;

сума збільшення страхового платежу не може бути здійснено без укладання додаткової угоди до договору страхування.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються для споживачів фінансових послуг – згідно діючого законодавства.